Torthaí Peile agus Iomána Idirchontae Dé Sathairn, 10 Eanáir, 2015

Torthaí Peile agus Iomána Idirchontae Dé Sathairn, 10 Eanáir, 2015

an-mhc3ad.jpg

Corn Waterford Crystal
Corcaigh 1-18 Ollscoil Luimnigh 1-15

Sraith Shinsearach Iomána Chonnacht
Maigh Eo 3-22 Sligeach 0-03
IT Mhaigh Eo/na Gaillimhe 3-25 Liatroim 0-06

Corn Mhic Cionnaith
Ollscoil Uladh 1-08 An Cabhán 0-10

Corn Uí Bhroin
An Mhí 1-14 OCBÁC 1-14

Torthaí Peile i gCorn Uí Bhroin, Dé Céadaoin, 7 Eanáir, 2015

Torthaí Peile i gCorn Uí Bhroin, Dé Céadaoin, 7 Eanáir, 2015

cill-dara-v-ceatharlach.jpg

Áth Cliath 0-17 Uíbh Fhailí 0-13
Laois 1-07 OÉ, Má Nuad 0-18
An Lú 0-12 COBÁC 2-08
Cill Dara 2-07 Ceatharlach 1-09
An Mhí 1-17 An Longfort 1-09
An Iarmhí 3-11 OCBÁC 2-13
Loch Garman 1-13 IT Cheatharlach 0-13
Cill Mhantáin 1-12 ITBÁC 3-10

Torthaí Peile Idirchontae ón Deireadh Seachtaine

Corn Uí Bhroin

An Longfort 0-11 OCBÁC 3-13

Áth Cliath 1-12 OÉ, Má Nuad 1-05

Uíbh Fhailí 2-12 Laois 0-09

Cill Dara 1-16 An Lú 0-07

Ceatharlach 1-12 COBÁC 0-18

An Iarmhí 0-10 An Mhí 1-13

Loch Garman 0-14 ITBÁC 1-12

Cill Mhantáin 2-14 IT, Ceatharlach 2-08

Corn an Dochtúra Mac Cionnaith

Muineachán 0-20 Ollscoil Uladh 2-10

An Dún 1-09 An Cabhán 2-11

Fearmanach 1-13 Ollscoil na Ríona 0-09

Doire 1-16 Dún nan Gall 0-08

Ard Mhacha 1-10 Tír Eoghain 1-12

Aontroim 1-07 Coláiste Naomh Muire 0-09

Sraith Shinsearach Peile Chonnacht

OÉ Gaillimh 1-11 Maigh Eo 1-13

Institiúid na Teicneolaíochtab 0-05 Ros Comáin 0-14

Liatroim 3-17 ITGM 1-07

Sligeach 0-05 Gaillimh 0-14

Corn Mhic Craith

Port Láirge 1-16 Ollscoil Luimnigh 2-07

Corcaigh 7-20 Coláiste Mhuire gan Smál 0-04

 

20 Ceist Sciobthaí ar Bhrian Ó Diarmada, leathchúlaí fhoireann peile an Róid is Uíbh Fhailí

Cuireann lucht CLG GO Deo 20 Ceist Sciobthaí ar Bhrian Ó Diarmada, leathchúlaí fhoireann peile an Róid is Uíbh Fhailí

images.jpg

Aois: Naoi mbliana is scór – 29

Airde: 5’ 8” cúig troithe, ocht n-orlaí

Áit imeartha ar an bpáirc: Aon áit sna cúlaithe. Sé leathcúlaí láir an áit is fearr liom

Club: An Ród 

Club nó contae? Tá an dá gheansaí chomh speisialta céanna

Cuimhne CLG is mó agus tú i do pháiste: Cluiche Ceannais Laighean 1997

An cluiche is fearr a d’imir tú: An babhta deireanach sa tsraith i gcoinne Thiobraid Árann 2013

An t-imreoir is fearr a chonaic tú ag imirt riamh? Is aoibhinn liom bheith ag féachaint ar Frank Mc Glynn. Tá na scileanna go léir aige.

An t-imreoir is fearr a mharcáil tú riamh? David Kelly, Sligeach

An bainisteoir peile is fearr le 25 bliain anuas? Jim Mc Guinness

Buaicphointe pearsanta peile go dtí seo: Ag imirt i ngeansaithe An Róid agus Uíbh Fhailí i gcraobh Laighean. Ní raibh formhór dóibh rathúil go dtí seo faraor.

Céard tá ag teastáil le hiománaithe agus peileadóirí Uíbh Fhailí a chur ar ais i measc na mboc mór in athuair? Ba chóir dúinn a bheith ag spreagadh na bpáistí chun na cluichí a imirt chomh minic agus is féidir leo. Níl a lán suime acu i mo thuairim. Sin an fhadhb is contúirtí. Tacaíocht níos fearr ón mBord Contae agus iarracht níos mó ar son roinnt imreoirí.

Ceol is fearr leat: Coldplay

Bia is fearr leat: Sicín

Deoch is fearr leat: Is annamh a bhíonn seans nó suim agam ach bheadh pionta Guinness agam anseo is ansiúd

An spórt is fearr leat taobh amuigh de chluichí CLG: Rugbaí

Imreoir na Bliana 2014? Cheapas go raibh Neil Gallagher thar barr an bhliain ar fad

Imreoir Óg na Bliana 2014? Ryan Mc Hugh

Cé a bhuafaidh cluiche ceannais peile na hÉireann i 2015? Áth Cliath

Cé a bhuafaidh cluiche ceannais iománaíochta na hÉireann i 2015? An Clár

An Ríocht chun tosaigh le 5 Ghradam Uile-Réalta

Mar is iondúil don am seo bliana tá go neart cuir agus cúitimh ann maidir le fógairt bhuaiteoirí na nGradam Uile-Réalta. An pointe is mó a ardaítear gach bliain ná céard air a mbíonn na gradaim seo bunaithe. An mbíonn caighdeán imeartha na n-imreoirí sa tsraith san áireamh? An mbíonn caighdeán imeartha na n-imreoirí leis an gclub san áireamh? An ó na cluichí ceathrú ceannais den chraobhchomórtas ar aghaidh a bhunaítear na gradaim mhóra onóracha seo?

 paul-flynn.jpg

Fágfaidh muid an cur agus cúiteamh maidir leis an gceist seo agaibh féin. Tá rud amháin fíor, áfach. Is sárimreoirí na himreoirí uilig a ainmníodh i mbliana agus is leis an gceithre chontae is fearr peile atá siad ag imirt – gan aon cheist.

Ainmníodh cúigear de chuid Chiarraí, ceathrar de chuid Dhún na nGall, triúr de chuid Átha Cliath agus triúr de chuid Mhaigh Eo. Is iad seo a leanas buaiteoirí na nGradam Uile-Réalta 2014:

Cúl Báire

(1) Paul Durcan (Dún na nGall)

Lánchúlaithe

(2) Paul Murphy (Ciarraí)

(3) Neil McGee (Dún na nGall)

(4) Keith Higgins (Maigh Eo)

Leathchúlaithe

(5) James McCarthy (Áth Cliath)

(6) Peter Crowley (Ciarraí)

(7) Colm Boyle (Maigh Eo)

Lár páirce

(8) Neil Gallagher (Dún na nGall)

(9) David Moran (Ciarraí)

Leatosaithe

(10) Paul Flynn (Áth Cliath)

(11) Michael Murphy (Dún na nGall)

(12) Diarmuid Connolly (Áth Cliath)

Lántosaithe

(13) Cillian O’ Connor (Maigh Eo)

(14) Kieran Donaghy (Ciarraí)

(15) James O’ Donoghue (Ciarraí)

An té a bhíonn thuas, óltar deoch air agus an té a bhíonn thíos, buailtear cos air

Sárphíosa anseo ó Bhrian Ó Diarmada ar chluiche ceannais peile na hÉireann

darbz.com

“Is í mo thuairim mheáithe gurb é an córas cosanta a chuireadh i bhfeidhm ar son Chiarraí, an difríocht idir an dhá fhreasúra”

Luaigh mé i rith na seachtaine go mbrathnódh an cluiche cheannais na hÉireann inniu ar phíosa draíochta ó thaobh amháin nó an taobh eile. Ní féidir liom a fhéiceáil conas a scarofaidís. Sa deireadh is oth liom a rá gurb é cúl Chiaráin Ó Duinneacha an difríocht idir na foirne. Níl sé ceart nó cóir an milleán a chur ar Phól Ó Durcáin agus a bhotún sa dara leath. Mar a d’admhaigh bainisteoir na Conallaigh, Jim Mc Guinness tar éis an chluiche, bhí cluiche ciúin imearthe ag formhór dóibh. Go hiondúil bíonn níos mó tionchar acu ar na cluichí ná a bhí le feiscint inniu. Má bhíonn Dún na nGall faoi lán sheol, bíonn Míchéal Ó Murchú agus Neil Ó Gallachóir chun tosaigh go mion minic ach…

View original post 291 more words

Torthaí Dara Babhta Chraobhchomórtas Peile Átha Cliath

Torthaí darna babhta ó Chraobhchomórtas Peile Átha Cliath ar chluichí a imríodh aréir, 17 Mean Fómhair, 2014.

Naomh Jude 1-13 : 0-06 Fionnbhrú Cholmcille

Sáirséalaigh Leamhcáin 2-12 : 0-12 Ráth Eanaigh

Naomh Uinsionn 3-12 : 1-09 Naomh Sylvester

 diarmuid-connolly.jpg

Ba é an cúl a d’imisgh Diarmuid Connolly do Naomh Uinsionn in aghaidh Naomh Sylvester buaicphointe na gcluichí seo. Ta an cúl sin le feiceáil anseo: http://www.grassrootsgaa.ie/feature/video-diarmuid-connolly-wondergoal

Fíordheireadh le Paddy Keenan i nDathanna an Lú?

D’fhógair Paddy Keenan go raibh sé ag éirí as peil idirchontae leis an Lú tríd an GPA an tseachtain seo. Dúirt sé go raibh sé ag éirí as de dheasca gortuithe fadtéarmacha a bhí aige le blianta beaga anuas chomh maith le cúrsaí oibre. Luaigh sé gur cinneadh an-deacair a bhí ann dó.

 paddy-keenan.jpg

Le linn a thréimhse le peileadóirí an Lú d’éirigh leis gradam Uile-Réalta a bhuachan mar imreoir lár páirce sa mbliain 2010 tar éis gur chaill an Lú in aghaidh na Mí i gcluiche ceannais peile chúige Laighean go conspóideach. Bhuaigh sé Corn Tommy Murphy lena chontae i 2006 chomh maith le Roinn 2 den tSraith Náisiunta. Bhí se mar chuid den fhoireann a bhuaigh Roinn 3 den tSraith Náisiúnta i 2011, freisin.

Tá Paddy 29 faoi láthair agus thug sé 12 bliain dá shaol dá chontae go dtí seo. Tá 29 óg go leor do imreoir idirchontae a bheith ag éirí as. Mar sin, cá bhfios ach go bhfeicfidh muid arís é i ndathanna an Lú amach anseo. B’fhéidir go ndéanfadh sé athmhacnamh ar an gcinneadh seo tar éis dó briseadh bliana a thógáil ón gcluiche idirchontae. Níl aon amhras faoi ach gur caillteanas mór millteach é do fhoireann peile an Lú don chéad bhliain eile.

Bealach amháin nó bealach eile guíonn CLG GO Deo gach rath air don todhchaí.