Cluichí i gCorn Uí Bhroin Dé Céadaoin, 7 Eanáir, 2015

cill-mhantc3a1in.jpg

Áth Cliath v Uíbh Fhailí
Laois v  OÉ, Má Nuad
An Lú v COBÁC
Cill Dara v Ceatharlach
An Mhí v An Longfort
An Iarmhí v OCBÁC
Loch Garman v IT Cheatharlach
Cill Mhantáin v ITBÁC

Advertisements